Naturrestaurering

Tronfjell Maskin har etter hvert opparbeidet seg erfaring og kompetanse innenfor naturrestaurering, og vi kan gjennomføre ulike oppdrag på bestilling.

Tronfjell Maskin AS utfører ulike oppgaver innen naturrestaurering, blant annet i form av miljøopprydding og oppdemming av myrer.

Miljøopprydding innebærer å føre naturen tilbake etter menneskelig aktiviteter, bygg og infrastruktur.

Myrrestaurering innebærer å demme opp igjen myrer som tidligere ble drenert for ulike tiltak. Våre kunder er eksempelvis Forsvarsbygg og Statsforvalterne.

Naturrestaurering på Hjerkinn 2022

Vi bistår gjerne med det du måtte trenge, enten oppdraget er stort eller lite.


NATURRESTAURERING