Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Tronfjell Maskin AS er opptatt av et sikkert arbeidsmiljø for våre ansatte. Gjennom vårt ISO system 45001 arbeider vi systematisk med risikokartlegging og et sikkert arbeidsmiljø.

Vår hverdag skal preges av trivsel og inkludering uansett bakgrunn.

Vårt mål er at alt arbeid skal foregå uten å påføre våre ansatte og samarbeidspartnere skade. Du skal komme hjem like hel som når du kom på jobb.

Sikkerhet er et felles ansvar for alle medarbeidere i Tronfjell Maskin AS, uansett stilling.

Våre krav til sikkert arbeid gjelder også for våre samarbeidspartnere og UE.

Å ivareta det ytre miljøet har høy fokus i vårt daglige arbeide. ISO 14001 er standarden som legges til grunn for det systematiske arbeidet. Vi skal ha fokus på å redusere klimagassutslippene, ingen alvorlige miljøuhell eller å påføre 3. part ulemper fra vår virksomhet.

Vår ISO- sertifisering gir oss et godt grunnlag for å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet.

Et sikkert arbeidsmiljø skal lønne seg i vår bedrift.