Miljøsanering og rivning

Vi har det meste av utstyr og kan tilby det ulike typer arbeid innen miljøsanering og rivning.

Det stilles strenge krav til oss som entreprenør i form av planlegging, gjennomføring og dokumentasjon knyttet til rivning og miljøsanering. Som oftest er det krav til utarbeidelse av miljøsaneringsrapport ved søknad om tillatelse til rivning og sanering. Vi tilbyr utarbeidelse av miljøsaneringsrapporter for kartlegging av de objektene som skal rives.

Tronfjell Maskin AS utfører sanering og rivning av bygninger, samt håndtering av forurenset grunn, og masser.

Rivning av gamle Einunna bru, 2021

Vi bistår gjerne med det du måtte trenge, enten oppdraget er stort eller lite.


MILJØSANERING OG RIVING

No posts