Grunn- og betongarbeid

De senere årene har vi gjort en bevist satsning på grunn- og betongarbeid. Vi har medarbeidere og utstyr til å utføre det meste av arbeid innen dette arbeidsområdet.

Tronfjell Maskin utfører grunn- og betongarbeider for alle typer bygninger. Alt fra tradisjonel tomtearbeid med tilhørende utomhusanlegg, betongkonstruksjoner for bygninger og bruer, samt infrastruktur.

Vi prosjekterer også mindre konstruksjoner i form av støttevegger og innløpskonstruksjoner for vassdrag.  

I tillegg tilbyr vi også betongsaging og kjerneboring.  

Grunn- og betongarbeid for nytt verksted på Plassmoen

Vi bistår gjerne med det du måtte trenge, enten oppdraget er stort eller lite.


GRUNN- OG BETONGARBEID