Verksted

I 2021 bygde vi et nytt verksted ved vår base på Plassmoen 97. Der har vi ypperlige fasiliteter med moderne verksted og vaskehall.

Med et moderne verksted med vaskehall på vår base i Alvdal utfører vi en stor del av vedlikeholdet og reparasjoner av egen maskinpark. Å sørge for driftssikker maskinpark er et viktig område i vår hverdag. Det sikrer effektiv drift og lengre levetid på maskiner og utsyr. Vi utfører også oppdrag for andre ved behov.


Vi bistår gjerne med det du måtte trenge, enten oppdraget er stort eller lite.