Nærings- og hyttetomter

Vi kan tilby både næringstomter på Plassen Industriområde, og attraktive hyttetomter på Tronsvangen i Alvdal, og Savalbete på Savalen.

Næringstomter

På Plassen industriområde i Alvdal har vi et areal på 42 dekar som er ferdig regulert til næringsformål. Området ligger innerst på et allerede etablert område med et variert næringsliv. Her tilbyr vi tomtearealer etter behov som er byggeklare med all infrastruktur til tomtegrense. Vi tilbyr også skreddersydde løsninger med ferdig bygg og opparbeidet tomt. Ta kontakt med oss for flere opplysninger.

Stor og flott næringstomt på industriområdet ved ved Plassen

Hyttetomter

På Tronsvangen i Alvdal og på Savalen, i Tynset kommune, har vi tilgjengelige hyttetomter.

I Savalbete på Savalen har vi høystandard byggeklare hyttetomter i regulert område med gode sol- og utsiktsforhold.

22 høystandard hyttetomter er under regulering på Tronsvangen i Alvdal. Tomtene er fint plassert i setergrenda med gode sol- og utsiktsforhold. Fra tomtene ser du godt inn i Alvdal vestfjell og Rondane. Høystandardtomter med alt av infrastruktur. Vi bistår gjerne med graving og betongarbeid i ditt hytteprosjekt.

Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger.

På Tronsvangen besitter vi 22 hyttetomter med fatastisk utsikt over Alvdal, Vestfjella og Rondane
Hytteområdet med Tronfjell ruvende bak

Vi bistår gjerne med det du måtte trenge, enten oppdraget er stort eller lite.


NÆRINGS- OG HYTTETOMTER

No posts