Bærekraft og miljø

For oss handler bærekraft om å innlemme miljøhensyn i vårt daglige virke i form av en mer klimavennlig produksjon i våre oppdrag. Tronfjell Maskin AS skal ta sin del av oppgaven med å redusere klimagassutslippene i fremtiden. Det forutsetter at vi har en offensiv holdning til dette temaet og at vi har kompetente medarbeidere som setter dette i fokus.

Satsning på bærekraft og miljø skal også skape oss et konkurransefortrinn i et tøft marked. Ved å satse på bærekraft gjør vi oss attraktiv for nye medarbeidere også.

Bærekraft handler også om benytte lokale og kortreiste ressurser. Vi har mål om å benytte lokale varer og tjenester som igjen styrker lokalmiljøet.

Tronfjell Maskin er sertifisert etter følgende ISO- standarder:

  • 9001:2015 – system for kvalitet
  • 14001: 2015 – system for miljø
  • 45001- system for arbeidsmiljø.

Ledelsessystemene for disse standardene gjør oss i stand til å påvirke bærekraft og miljø på en god måte.  Systemene krever at vi årlig måler, rapporterer og sammenligner resultatene innenfor de 3 standardene. Dette gjør at vi kan arbeide målrettet innenfor bærekraft -og miljøområdet.

For oss handler også bærekraft om å ha anstendige arbeidsforhold og likestilling mellom kjønn. 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven ble vedtatt i Stortinget 10. juni 2021. Tronfjell Maskin AS og vårt samarbeid med leverandører skal fremme åpenhetslovens formål. Det innebærer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Har du noen spørsmål knyttet til hvordan Tronfjell Maskin AS jobber med Åpenhetsloven? Ta kontakt på: bjorn@tronfjellmaskin.no

Gjenbruk av masser næringstomta vår på Plassen