Masselevering

Vi er en bedrift som har tjenester innenfor masselevering og massetransport. Vi tilbyr massetransport og masselevering ved hjelp av bærekraftige metoder.

Vi har tilgang til alle typer masser. Etter behov og krav til kvalitet kan grusmasser og knust fjell leveres. Vi bidrar til å velge riktig massetyper ut fra krav til kvalitet og levetid. Om det også er behov for matjord og knust asfalt har vi det. Som et ledd i vår strategi for å velge bærekraftige løsninger har vi anskaffet en grovknuser og et sorteringsverk som gjør oss i stand til å benytte massene der de finnes. Å redusere transportmengden av masser er en strategi for å redusere klimagassutslippene i vår bedrift. 


Vi bistår gjerne med det du måtte trenge, enten oppdraget er stort eller lite.