Vann- og avløp

Tronfjell Maskin har mange års erfaring med vann- og avløpsanlegg. Dette sikrer god kvalitet i arbeidet, samt et godt sluttprodukt for kunden.

Vi utfører ulike typer oppdrag innenfor vann og avløp (VA-anlegg) for både private og offentlige oppdragsgivere. Et VA-anlegg inkluderer både avløpsledninger, vannledninger, kummer, avløpspumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner for vann og systemer for overvann.

Våre medarbeidere har ADK-sertifikat, som betyr at vi har godkjent og nødvendig kompetanse innen utførelse av VA-ledningsanlegg. Anlegget samsvarer da med de lover, forskrifter, normer og standarder som stilles til et moderne vann- og avløpsanlegg.

Avløpsanlegg for Tynset Kommune 2020

Vi bistår gjerne med det du måtte trenge, enten oppdraget er stort eller lite.


Vann og avløp