Avløpsanlegg Bangmoen Tynset

Nytt avløpsanlegg på Bangmoen som inkluderer 2 avløpspumpestasjoner og 2000 meter med avløpsledninger, både selvfallsledning og trykkledning. Arbeidet er utført høst 2022 og vinter 2023.