Driftsoppgaver og transport

Vi har ulike driftsoppgaver i regionen, der iblant ulike former for transport.

Vi utfører veivedlikehold av riksveger og private veger hele året. Med moderne utstyr leverer vi ulike typer driftsoppgaver. På vinterstid består oppgaven i hovedsak av brøyting, salting og strøing med sand.

Vi tilbyr også andre transporttjenster, enten i form av maskin- eller massetransport.


Vi bistår gjerne med det du måtte trenge, enten oppdraget er stort eller lite.


DRIFTSOPPGAVER OG TRANSPORT

No posts