Maskinpark

Vi har en moderne maskinpark for å utføre et bredt spekter av oppdrag. Skulle det være noe vi mangler så kan dette leies.

Vår maskinpark er tilpasset alle type oppdrag innenfor vei, jernbane, veivedlikehold, naturrestaurering, masseforflytning, VA-anlegg og tomtearbeid. Vi er også godt forspent med utstyr for å utføre betongkonstruksjoner. Vi søker alltid å modernisere maskinparken for å tilfredsstille alle krav som stilles. Det vil være effektivitet, kvalitet og miljøbehov. Vi tilpasser maskinparken i forhold til tydelige miljøkrav der både fossilfrie og utslippsfrie maskiner skal benyttes.


Vi bistår gjerne med det du måtte trenge, enten oppdraget er stort eller lite.