Koppang Barnehage

I 2021/2022 utførte vi grunnarbeider, utvendig VA-anlegg samt opparbeidelse av uteanlegget ved Koppang barnehage. Arbeidet ble utført for ECO Sør AS som var totalentreprenør overfor Stor-Elvdal kommune.