Myrrestaurering

Oppdragsgiver er statsforvalteren i Innlandet. Restaurering av myr handler i all hovedsak om å gjenskape den naturlige vannbalansen.Dette gjøres ved å tette igjen de grøftene som ble etablert i forbindelse med skogproduksjon og jordbruk i tidligere tiderI sesongen 2023 har vi tettet igjen ca 32 000 meter med grøft fordelt på 5 myrer i Åsnes, Våler og Trysil. Det benyttes letter maskiner med brede belter for å sikre god bæreevne på myra.

Myrer som tidligere har blitt drenert for å gjenskape høy vannstand, blir nå drenert slik at myrene kan brukes til CO2-lagring. I tillegg er myrene viktig for biomangfoldet i naturen. Dette arbeidet krever god kunnskap for å forstå hva sluttresultatet skal bli.

Denne Cat 313 med bredere belter bruker vi ofte under vårt arbeidet med myrrestaurering.