RV3 Alvdal-Tynset

Høsten 2021 utførte vi kantforsterkning, masseutskifting og dekkelegging på strekningen mellom Tynset og Alvdal. Det ble benyttet ca 15 000 m3 Glasopor som underbygning på steder med svak bæreevne på undergrunnen.