Vannledning på Sjulhus for Alvdal Kommune

Entreprisen omfatter legging av 980 meter vannledning PE Ø 225 mm samt 4 nye kummer med armatur. Nytt gatelysanlegg og drenering langs Sjulhusveien er etablert. Arbeidet er utført vinter og vår 2023.