RV3 Storåsen – Granengmoen Kvikne

I August startet vi med et prosjekt langs riksvei tre, sør for Kvikne. Denne består i hovedsak ut på utbedring og breddeutvidelse. Jobben utføres for Statens Vegvesen. Strekningen er drøye to og en halv kilometer lang, fra Hyllebekken til Graneng bru. 

På deler av strekningen innebærer det også noe sprengning i fjell. 

Kostnadsrammen per år for utbedring av denne strekningen er 50-60 millioner kroner. Arbeidet på veien settes på pause i vinter, og starter opp igjen til våren. Det vil da bli gjennomført nye anbudsrunder for bedriftene som er en del av rammeavtalen hos Statens Vegvesen. Før arbeidet avsluttes for vinteren vil det legges et asfaltdekke.