Dreneringstiltak langs Rørosbanen

Vi har de siste 3 årene utført dreneringstiltak for Bane Nor som oppdragsgiver.

På strekningen Tynset- Hamar skiftes det stikkrenner i stort antall. Arbeidet foregår for det meste mellom togtidene på natt i tillegg til togfrie perioder på helg. Stikkrenner med diameter Ø600-Ø1200 legges inn som erstatning for eldre steinrenner.