Basishogst langs Rørosbanen

Basishogstprosjektet langs Rørosbanen er nå ferdigstilt. Fra 2020 og frem til sommeren 2023 har vi hogget skog som tilsvarer en strekning på 170 km langs Rørosbanen. Om lag 2600 dekar skog er hogget og ryddet langsmed sporet. Arealet er fordelt mellom Kotsøy i nord og Elverum i sør. Det er i hovedsak manuell hogst som er utført, med innslag av maskinell hogst på enkelte steder.

Bane Nor har vært vår oppdragsgiver.